خبرهای سایت

Picture of Admin User
قابل توجه دانشجویان جدید سامانه مجازی
by Admin User - Monday, Aban 5, 1393, 1:54 PM
 

دانشجویان جدید سامانه مجازی میتوانند به صورت زیر وارد سامانه شوند:

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : کد ملی(بدون صفرهای اول)

 
Picture of Admin User
آزمون درس زبان عمومی
by Admin User - Monday, Bahman 7, 1392, 1:10 PM
 

قابل توجه دانشجویانی که درس زبان عمومی را برداشته اند

صفحاتي كه در آزمون بايد خوانده شود در زیر آمده است :

1-11

17-27

43-54

61-70

سوالات به صورت چهارگزينه اي خواهد بود.